Số điện thoại - địa chỉ

Phòng vé [Sài Gòn]

Bx Miền Đông
Quầy vé 18: 292 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Bx Miền Đông Mới
501 Hoàng Hữu Nam, P. Long Bình, Q. 9, Tp. HCM

Phòng vé [Bình Thuận]

Bx Tánh Linh
QL 55, X. Đức Thuận, H. Tánh Linh, Bình Thuận

Vp Bình Thuận
312B – Thôn 3, X. Đức Hạnh, H. Đức Linh, Bình Thuận

Điểm đón trả: Gia An
X. Gia An, H.Tánh Linh, Bình Thuận

Điểm đón trả: Nghị Đức
X. Nghị Đức, H.Tánh Linh, Bình Thuận

Điểm đón trả: Vũ Hòa
X. Vũ Hòa, H. Đức Linh, Bình Thuận

Bx Đức Linh
Tỉnh Lộ 766, TT. Võ Xu, H. Đức Linh, Bình Thuận