Lịch trình xe chạy

SÀI GÒN → BÌNH THUẬN
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Ghế Limousine 9 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Bx Miền Đông: Quầy vé 18 – 292 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh
Bx Tánh Linh: QL 55 – X. Đức Thuận – H. Tánh Linh
07:00 – 08:30 – 11:00 – 15:30 – 19:00
Vp Bình Thuận: 312B, Thôn 3, X. Đức Hạnh, H. Đức Linh
Điểm đón trả Gia An: X. Gia An, H.Tánh Linh
Điểm đón trả Nghị Đức: X. Nghị Đức, H.Tánh Linh
Bx Đức Linh: Tỉnh Lộ 766, TT. Võ Xu, H. Đức Linh
Điểm đón trả Vũ Hòa: X. Vũ Hòa, H. Đức Linh
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Ghế Limousine 9 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Bx Tánh Linh: QL 55 – X. Đức Thuận – H. Tánh Linh
Bx Miền Đông: Quầy vé 18 – 292 Đinh Bộ Lĩnh, P. 26, Q. Bình Thạnh
01:30 – 03:00 – 07:00 – 11:00 – 15:00
Vp Bình Thuận: 312B, Thôn 3, X. Đức Hạnh, H. Đức Linh
Điểm đón trả Gia An: X. Gia An, H.Tánh Linh
Điểm đón trả Nghị Đức: X. Nghị Đức, H.Tánh Linh
Bx Đức Linh: Tỉnh Lộ 766, TT. Võ Xu, H. Đức Linh
Điểm đón trả Vũ Hòa: X. Vũ Hòa, H. Đức Linh